O společnosti - integrovaný systém řízení - normy ISO

Hlavním cílem společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je poskytování kvalitních a spolehlivých služeb svým zákazníkům a cestujícím. Proto společnost zavedla systém řízení jakosti podle normy ISO 9001pro provozy městská hromadná doprava, servis autobusů a trolejbusů a lakování vozidel. Současně se zavedením systému řízení kvality proběhla implementace norem ISO 14001pro zvýšení ochrany životního prostředí a ISO 45001, která zabezpečuje standardy ochrany vlastních zaměstnanců, návštěvníků a cestujících před možným ohrožením jejich zdraví.

Certifikační audit byl proveden akreditovanou firmou CERT-ACO, s.r.o. ve dnech 27.-28.6.2006. Cílem zavedeného Integrovaného systému řízení je záměr společnosti poskytovat svým zákazníkům a cestujícím služby na vysoké úrovni kvality prostřednictvím odborně školených zaměstnanců, kteří disponují požadovanými zkušenostmi a znalostmi. Zároveň jsou prokazatelně dodržovány nejen zákonné, ale i další předpisy, které slouží k ochraně bezpečnosti zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran a dále k ochraně životního prostředí v maximální možné míře. Podle výše zmíněných norem je držitel certifikátů povinen každoročně prokazovat shodu svých činností s těmito normami a nadále celý systém rozvíjet a zdokonalovat.

Soubory ke stažení