Obnova vozového parku trolejbusů 2011-2013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Hlavním cílem projektu je zásadním způsobem zlepšit v krajském městě Hradec Králové kvalitu městské hromadné dopravy pro cestující veřejnost, především, pak pro osoby se zdravotním postižením a pohybovým postižením (omezenou schopností pohybu a orientace), nákupem nových trolejbusů délky 12 metrů a 18 metrů, tzv. sólo trolejbusů a kloubových trolejbusů. Tato drážní vozidla budou šetrnější k životnímu prostředí, provoz nových trolejbusů předpokládá zatraktivnění veřejné hromadné dopravy pro cestující s cílem minimálně udržet případně mírně postupně zvýšit podíl veřejné hromadné dopravy na dopravě v Hradci Králové.

Výsledkem realizace projektu bude především zvýšení kvality a bezpečnosti pro cestující využívající trolejbusovou dopravu v Hradci Králové. Dále pak zcela zásadní snížení průměrného stáří vozového parku trolejbusů a tím zlevnění a zkvalitnění údržby vozového parku trolejbusů. V neposlední řadě dojde ke snížení nákladů na provoz těchto nových vozidel a to z důvodu snížené spotřeby elektrické energie a snížených nároků na opravy a udržování. Tato vozidla vykazují nižší hodnoty vnější a vnitřní hlučnosti a tím, je spolu se zmiňovanou nižší spotřebou elektrické energie zaručen pozitivní dopad na životní prostředí. Realizací projektu bude zajištěno zvýšení standardu kvality městské hromadné dopravy, při snížení negativního dopadu na  životní prostředí.  Obnovou vozového parku novými moderními nízkopodlažními vozidly dojde k zatraktivnění a ke zvýšení konkurenceschopnosti městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) ve městě Hrade Králové.

Specifické cíle projektu:

  • zvýšit bezpečnost pro cestující v MHD nákupem modernějších a technologicky vyspělejších vozidel
  • zvýšení atraktivitu MHD pro cestující – zvýšení komfortu odstraněním překážek při nástupu nákupem nízkopodlažních vozidel
  • Obnova vozového parku trolejbusů kvalitativně novými 100% nízkopodlažními vozidly v obou kategoriích vozidel – 12ti metrových trolejbusů sólo a 18ti metrových trolejbusů kloubových
  • zvýšením podílu hromadné dopravy na dopravě v Hradci Králové přispět ke zlepšení životního prostředí (lepší využití prostoru, nižší vnitřní i venkovní hlučnost vozidel, moderní design interiéru vozidel, snížení nákladů na provoz a údržbu těchto vozidel)
  • snížit průměrné stáří vozového parku trolejbusů
  • přispět ke zlepšení image krajského města Hradce Králové jako moderního města směřujícího k udržitelnému rozvoji a zvýšení kvality života jeho obyvatel i obyvatel okolního regionu.

Projekt lze rozdělit do 5 etap:

1. etapa: 1.1.2011 – 30.6.2011
nákup 11 ks trolejbusů nízkopodlažních kloubových (délka 18 -19m)

2. etapa: 1.7.2011 – 31.12.2011
nákup 6 ks trolejbusů nízkopodlažních sólo (délka 12m)

3. etapa: 1.1.2012 – 30.6.2012
nákup 6 ks trolejbusů nízkopodlažních sólo (délka 12m) z toho dva s pomocným dieselagregátem

4. etapa: 1.7.2012 – 31.12.2012
nákup 6 ks trolejbusů nízkopodlažních sólo (délka 12m)

5. etapa: 1.1.2013 – 30.6.2013
nákup  2 ks trolejbusu nízkopodlažního kloubového (délka 18 -19m)

Nový trolejbus