O společnosti - úvod

Obchodní společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. vznikla na základě zakladatelské listiny podepsané dne 17.3.1997, rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pak byla společnost zapsána do obchodního rejstříku dne 1.4.1997. Společnost je právním nástupcem bývalého státního podniku Dopravní podnik města Hradce Králové.

Hlavní činností společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je provozování městské hromadné dopravy na území města Hradec Králové a do dopravně připojených obcí Běleč nad Orlicí, Divec, Charbuzice, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky a Vysoká nad Labem. Městská hromadná doprava je zabezpečována trolejbusy, autobusy a elektrobusy, které jsou v majetku společnosti.

Vedlejšími činnostmi společnosti jsou:

  • vyučování řízení motorových vozidel,
  • opravy motorových vozidel a mytí vozidel,
  • reklamní a propagační činnost,
  • provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k  regeneraci a rekondici, holičství, kadeřnictví,
  • prodej motorové nafty smluvním zákazníkům,
  • zájezdová doprava.

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. tímto informuje spotřebitele o skutečnosti, že se v případě zjištěných nedostatků s poskytnutými službami má právo se obrátit na ČOI – na adrese https://www.coi.cz.

V letech 2006 až 2008 probíhala výstavba moderního dopravního terminálu pod názvem akce „Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové – Terminál BUS HD“. Investorem a v současnosti provozovatelem tohoto terminálu je Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Další informace o nás Vám poskytne obchodní rejstřík.