Vznik škody či úrazu při použití MHD v Hradci Králové

Jak si počínat při vzniku úrazu, případně škody v souvislosti s vaší přepravou vozidlem městské hromadné dopravy v Hradci Králové.

Za takovéto případy se Vám samozřejmě v první řadě velice omlouváme.

Dojde-li však k situaci že bohužel utrpíte škodu, případně úraz v souvislosti přepravou vozidlem městské hromadné dopravy, je nezbytně nutné:

1/ ihned ohlásit vznik škody, případně úrazu, řidiči vozidla MHD ve kterém k případu došlo

2/ sdělit řidiči své kontaktní údaje tak, aby mohl zajistit spojení Vás a zástupců Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.

3/ v případě nutnosti si přes řidiče vyžádat rychlou záchranou pomoc, případně účast Policie ČR

4/ vyplnit hlášení o mimořádné události (ke stažení níže) v souvislosti s provozem vozidla městské hromadné dopravy – viz Hlášení o události v souvislosti s provozem vozidla MHD - a doručit jej na adresu DP