Projekt

POŘÍZENÍ BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DOPRAVY

byl spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu dojde k pořízení 15 elektrobusů, které nahradí 15 dieselových autobusů, čímž dojde k redukci ekologické zátěže, vzniklév souvislosti s provozem vozidel městské hromadné dopravy, konkrétně zátěže hlukové a emisního znečištění, především pak hodnot polétavého prachu.

Logo evropská unie, evropský fond pro regionální rozvoj,integrovaný regionální operační program. Logo ministerstva pro místní rozvoj ČR.