Projekty IROP 1, IROP 2 a ITI  2016-2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 21. ledna 2016 vyhlásilo 20. kolovou výzvu, nazvanou „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“, k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. z titulu nastavených pravidel výzvy zpracoval dva projekty obnovy vozového parku:

 • Projekt č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001390 - Pořízení bezemisních vozidel pro účely veřejné dopravy (dále jako „Projekt IROP 1“),
 • Projekt č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001388 - Pořízení elektrobusů a trolejbusů s pomocným pohonem pro účely veřejné přepravy v Hradci Králové (dále jako „Projekt IROP 2“).

Projekt IROP 1

 • Projekt zahrnuje 15 ks elektrobusů,
 • Žádost byla podána 13. června 2016, rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 6. března 2017.

Projekt IROP 2

 • Projekt zahrnuje 5 ks elektrobusů a 3 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem,
 • Žádost byla podána 13. června 2016, rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 6. března 2017.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 1. září 2016 vyhlásilo 50. průběžnou výzvu, nazvanou „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI“, k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments - ITI) jsou určeny k realizaci v největších metropolitních oblastech celostátního významu – v tomto případě se jedná o Hradecko-pardubickou aglomeraci. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v rámci této výzvy připravil projekt obnovy vozového parku - Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové (dále jako „Projekt ITI“).

Projekt ITI

 • Projekt zahrnuje 6 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem,
 • Projektový záměr byl předložen do řídícího výboru ITI 31. října 2016, vyjádření řídícího výboru ITI o souladu projektového záměru se strategií ITI bylo vydáno 22. listopadu 2016,
 • Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem podá Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. žádost o dotační prostředky v souladu s pravidly ITI - předpokládaný termín září 2017.

 

Na základě výše uvedených projektů Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. vypsal následující veřejné zakázky:

Dodávka elektrobusů a nabíjecích technologií v letech 2017 - 2018

 • dodávka 20 ks elektrobusů (15 ks v rámci projektu IROP 1; 5 ks v rámci projektu IROP 2),
 • veřejná zakázka vypsána 21. března 2017,
 • vlivem dodatečných dotazů uchazečů a z toho plynoucí povinnosti zadavatele přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek byla tato lhůta prodloužena do 11. července 2017,
 • momentálně běží 15denní lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele a kompletní dokumentace veřejné zakázky je odeslána ke kontrole na CRR,
 • po uplynutí uvedené lhůty a odsouhlasení dokumentace a průběhu veřejné zakázky bude podepsána smlouva s dodavatelem - předpokládaný termín srpen 2017,
 • dodávky vozidel budou v květnu 2018 (10 ks elektrobusů) a srpnu 2018 (10 ks elektrobusů).

Dodávka trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v roce 2018

 • dodávka 9 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem (3 ks v rámci projektu IROP 2; 6 ks v rámci projektu ITI),
 • veřejná zakázka vypsána 24. února 2017,
 • vlivem dodatečných dotazů uchazečů a z toho plynoucí povinnosti zadavatele přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek byla tato lhůta prodloužena do 19. července 2017,
 • momentálně je rozhodnutí o výběru dodavatele před podpisem a jeho odesláním vybranému dodavateli,
 • po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele a odsouhlasení dokumentace a průběhu veřejné zakázky ze strany CRR bude podepsána smlouva s dodavatelem - předpokládaný termín srpen 2017.
 • dodávky vozidel budou v červnu 2018 (3 ks trolejbusů - IROP 2) a srpnu 2018 (6 ks trolejbusů - ITI).